Pregled fizioterapeuta uključuje detaljnu analizu i procenu Vašeg opšteg  stanja na osnovu istorije problema ili bolesti i Vašeg subjektivnog osećaja. Fizioterapeutski pregled postoji sa razlogom, on je izuzetno važan kako bismo prepoznali potrebe pacijenta i upoznali se sa samim problemom. Tek nakon toga je moguće odrediti pravu terapiju. Testovi odnosno vežbe koje služe za procenu stanja pacijanta se prilagođavanju njegovima potrebama, kako bi se najbolje stekao uvid u sposobnosti istog. Od merenja obima ekstremiteta, pokretljivosti, motornog razvoja, mišićne snage, preko procene držanja i ravnoteže tela i brojnih drugih testova.

Ukoliko ste ranije bili na pregledima, ukoliko imate nalaze ili snimke bilo bi dobro da ih ponesete sa sobom na pregled. Na ovaj način, fizioterapeut može dodatno da se upozna sa istorijom vašeg problema i da olakša dalji rad i procenu.
Pregled, takođe, podrazumeva razgovor sa fizioterapeutom gde ćete razgovarati o simptomima, kako i kad su počeli, da li ste već imali neki tretman...

Nakon razgovora i početne procene, fizikalni terapeut će objasniti svoju procenu vašeg stanja i predložiće individualni plan lečenja koji je kreiran samo za vas.