Magnetoterapija je vrsta fizikalne terapije koja koristi energiju elektromagnetnog polja u cilju lečenja različitih bolesti i stanja. Magnetno polje menja permeabilnost ćelijske membrane i utice na ravnotežu jona između njene spoljne i unutrašnje strane. Kako je u mnogim patološkim stanjima ova ravnoteža poremećena, primenom magnetnog polja ravnoteža se ponovo uspostavlja.

Delovanje magnetoterapije:

 • Ubrzava regeneraciju tkiva (zarastanje rana, preloma kostiju, povreda) tako što snabdeva ćelije hranljivim materijama i kiseonikom.
 • Smanjuje bol i otok.
 • Smanjuje zapaljenske procese.
 • Stimuliše endokrine funkcije.
 • Aktivira enzimske sisteme i sintezu enzima.

Indikacije:

 • U cilju lečenja različitih bolesti koštano-mišićnog sistema (povreda-uganuća, istegnuća, preloma).
 • U cilju lečenja reumatskih bolesti, degenerativnih i zapaljenskih procesa na zglobovima, osteoporoze, vanzglobnog reumatizma.
 • U cilju rehabilitacije nakon operacije, kod usporenog zarastanja rana, kontraktura, neuralgija.

Kontraindikacije:

 • Trudnoća,
 • Tromboze,
 • Krvarenja,
 • Srčani pace-maker,
 • Deca u razvoju.