Terapija utrazvukom (UZ) podrazumeva terapijsku primenu zvučnih talasa. Dejstvo na tkivo je višestruko. Osnovni princip dejstva je mehaničko delovanje koje se stastoji u visokofrekventnom talasnom kretanju zvučnih talasa koje dovodi do mehaničkog treperenja čestica tkiva a time i do "mikromasaže" tkiva. Ostala dejstva su: širi krvne sudove (vazodilatacija), deluje protiv bola (analgetski), protiv upale tkiva (antizapaljenski), protiv otoka (antiedematozno), smanuje "grč" mišića (spazmolitično), smanjuje ožiljke (fibrinolitičko), povećava nadražljivost motornih nerava.

Ultra zvuk se primenjuje na dva načina:

 • Metodom direktnog kontakta – Pomoću uz sonde koja je u direktnom kontaktu sa kozom pacijenta.
 • Subakvalnom metodom – Deo tela je zaronjen u vodu u kojej se nalazi uz sonda.

Indikacije:

 • Artroze i artritis
 • Kod bolova
 • Burzitis, entezitis
 • Sportske povrede
 • Degenerativne promene zglobova
 • Kod usporenog zarašćivanja preloma kostiju
 • Spondilitis
 • Kontraktura i spazma

Kontraindikacije:

 • Maligni tumori
 • Krvarenja i sklonost ka krvarenju
 • Infekcije
 • Osobe sa pace-makerom